جدول البث لراديو هوانا

الجدول الزمني للبرامج

Vendredi Jeudi Mercredi Mardi Lundi Dimanche Samedi
00.00 - 01.00
أغاني طربية
00.00 - 04.00
أغاني طربية
00.00 - 04.00
01.00 - 02.00
02.00 - 03.00
03.00 - 04.00
04.00 - 05.00
05.00 - 06.00
06.00 - 07.00
أخبار الساعة
06.00 - 06.30
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
أخبار الساعة
10.00 - 10.30
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
سهرة مع فنان
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
موعدنا شباب
إعادة حلقة الخميس
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
أخبار الساعة
20.00 - 20.30

سهرة مع فنان
20.30 - 21.30
21.00 - 22.00
موعدنا شباب
من اعداد وتقديم :زيان عقيلة فريال
21.00 - 22.00
ساعة مع أم كلثوم
21.00 - 22.00
ساعة مع أم كلثوم
21.00 - 22.00
ساعة مع أم كلثوم
21.00 - 22.00
ساعة مع أم كلثوم
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
حليميات
22.00 - 23.00
حليميات
22.00 - 23.00
حليميات
22.00 - 23.00
حليميات
22.00 - 23.00

Vendredi

 • أغاني طربية
  00.00 - 04.00
 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00
 • موعدنا شباب
  16.00 - 17.00
 • أخبار الساعة
  20.00 - 20.30
 • سهرة مع فنان
  20.30 - 21.30

Jeudi

 • أغاني طربية
  00.00 - 04.00
 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00
 • موعدنا شباب
  21.00 - 22.00

Mercredi

 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00
 • ساعة مع أم كلثوم
  21.00 - 22.00
 • حليميات
  22.00 - 23.00

Mardi

 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00
 • ساعة مع أم كلثوم
  21.00 - 22.00
 • حليميات
  22.00 - 23.00

Lundi

 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00
 • ساعة مع أم كلثوم
  21.00 - 22.00
 • حليميات
  22.00 - 23.00

Dimanche

 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00
 • ساعة مع أم كلثوم
  21.00 - 22.00
 • حليميات
  22.00 - 23.00

Samedi

 • أخبار الساعة
  06.00 - 06.30
 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00
 • أخبار الساعة
  10.00 - 10.30
 • سهرة مع فنان
  15.00 - 16.00
Vendredi Jeudi Mercredi Mardi Lundi Dimanche Samedi
06.00 - 07.00
أخبار الساعة
06.00 - 06.30
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
أخبار الساعة
10.00 - 10.30
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
أخبار الساعة
20.00 - 20.30

Vendredi

 • أخبار الساعة
  20.00 - 20.30

Samedi

 • أخبار الساعة
  06.00 - 06.30
 • أخبار الساعة
  10.00 - 10.30
Vendredi Jeudi Mercredi Mardi Lundi Dimanche Samedi
00.00 - 01.00
أغاني طربية
00.00 - 04.00
أغاني طربية
00.00 - 04.00
01.00 - 02.00
02.00 - 03.00
03.00 - 04.00

Vendredi

 • أغاني طربية
  00.00 - 04.00

Jeudi

 • أغاني طربية
  00.00 - 04.00
Vendredi Jeudi Mercredi Mardi Lundi Dimanche Samedi
22.00 - 23.00
حليميات
22.00 - 23.00
حليميات
22.00 - 23.00
حليميات
22.00 - 23.00
حليميات
22.00 - 23.00

Mercredi

 • حليميات
  22.00 - 23.00

Mardi

 • حليميات
  22.00 - 23.00

Lundi

 • حليميات
  22.00 - 23.00

Dimanche

 • حليميات
  22.00 - 23.00
Vendredi Jeudi Mercredi Mardi Lundi Dimanche Samedi
21.00 - 22.00
ساعة مع أم كلثوم
21.00 - 22.00
ساعة مع أم كلثوم
21.00 - 22.00
ساعة مع أم كلثوم
21.00 - 22.00
ساعة مع أم كلثوم
21.00 - 22.00

Mercredi

 • ساعة مع أم كلثوم
  21.00 - 22.00

Mardi

 • ساعة مع أم كلثوم
  21.00 - 22.00

Lundi

 • ساعة مع أم كلثوم
  21.00 - 22.00

Dimanche

 • ساعة مع أم كلثوم
  21.00 - 22.00
Vendredi Jeudi Mercredi Mardi Lundi Dimanche Samedi
15.00 - 16.00
سهرة مع فنان
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
سهرة مع فنان
20.30 - 21.30
21.00 - 22.00

Vendredi

 • سهرة مع فنان
  20.30 - 21.30

Samedi

 • سهرة مع فنان
  15.00 - 16.00
Vendredi Jeudi Mercredi Mardi Lundi Dimanche Samedi
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00

Vendredi

 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00

Jeudi

 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00

Mercredi

 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00

Mardi

 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00

Lundi

 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00

Dimanche

 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00

Samedi

 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00
Vendredi Jeudi Mercredi Mardi Lundi Dimanche Samedi
16.00 - 17.00
موعدنا شباب
إعادة حلقة الخميس
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
موعدنا شباب
من اعداد وتقديم :زيان عقيلة فريال
21.00 - 22.00

Vendredi

 • موعدنا شباب
  16.00 - 17.00

Jeudi

 • موعدنا شباب
  21.00 - 22.00
Aucun events disponible !

2 Replies to “جدول البث لراديو هوانا”

 1. Justin

  Long time supporter, and thought I’d drop a comment.

  Your wordpress site is very sleek – hope you don’t mind me asking what
  theme you’re using? (and don’t mind if I steal it?
  :P)

  I just launched my site –also built in wordpress like yours– but the theme slows (!) the site down quite a bit.

  In case you have a minute, you can find it by searching for
  « royal cbd » on Google (would appreciate any feedback)
  – it’s still in the works.

  Keep up the good work– and hope you all take care
  of yourself during the coronavirus scare!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *