جدول البث لراديو هوانا

الجدول الزمني للبرامج

Vendredi Jeudi Mercredi Mardi Lundi Dimanche Samedi
00.00 - 01.00
أغاني طربية
00.00 - 04.00
أغاني طربية
00.00 - 04.00
01.00 - 02.00
02.00 - 03.00
03.00 - 04.00
04.00 - 05.00
05.00 - 06.00
06.00 - 07.00
أخبار الساعة
06.00 - 06.30
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
أخبار الساعة
10.00 - 10.30
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
سهرة مع فنان
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
موعدنا شباب
إعادة حلقة الخميس
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
أخبار الساعة
20.00 - 20.30

سهرة مع فنان
20.30 - 21.30
21.00 - 22.00
موعدنا شباب
من اعداد وتقديم :زيان عقيلة فريال
21.00 - 22.00
ساعة مع أم كلثوم
21.00 - 22.00
ساعة مع أم كلثوم
21.00 - 22.00
ساعة مع أم كلثوم
21.00 - 22.00
ساعة مع أم كلثوم
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
حليميات
22.00 - 23.00
حليميات
22.00 - 23.00
حليميات
22.00 - 23.00
حليميات
22.00 - 23.00

Vendredi

 • أغاني طربية
  00.00 - 04.00
 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00
 • موعدنا شباب
  16.00 - 17.00
 • أخبار الساعة
  20.00 - 20.30
 • سهرة مع فنان
  20.30 - 21.30

Jeudi

 • أغاني طربية
  00.00 - 04.00
 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00
 • موعدنا شباب
  21.00 - 22.00

Mercredi

 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00
 • ساعة مع أم كلثوم
  21.00 - 22.00
 • حليميات
  22.00 - 23.00

Mardi

 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00
 • ساعة مع أم كلثوم
  21.00 - 22.00
 • حليميات
  22.00 - 23.00

Lundi

 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00
 • ساعة مع أم كلثوم
  21.00 - 22.00
 • حليميات
  22.00 - 23.00

Dimanche

 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00
 • ساعة مع أم كلثوم
  21.00 - 22.00
 • حليميات
  22.00 - 23.00

Samedi

 • أخبار الساعة
  06.00 - 06.30
 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00
 • أخبار الساعة
  10.00 - 10.30
 • سهرة مع فنان
  15.00 - 16.00
Vendredi Jeudi Mercredi Mardi Lundi Dimanche Samedi
06.00 - 07.00
أخبار الساعة
06.00 - 06.30
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
أخبار الساعة
10.00 - 10.30
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
أخبار الساعة
20.00 - 20.30

Vendredi

 • أخبار الساعة
  20.00 - 20.30

Samedi

 • أخبار الساعة
  06.00 - 06.30
 • أخبار الساعة
  10.00 - 10.30
Vendredi Jeudi Mercredi Mardi Lundi Dimanche Samedi
00.00 - 01.00
أغاني طربية
00.00 - 04.00
أغاني طربية
00.00 - 04.00
01.00 - 02.00
02.00 - 03.00
03.00 - 04.00

Vendredi

 • أغاني طربية
  00.00 - 04.00

Jeudi

 • أغاني طربية
  00.00 - 04.00
Vendredi Jeudi Mercredi Mardi Lundi Dimanche Samedi
22.00 - 23.00
حليميات
22.00 - 23.00
حليميات
22.00 - 23.00
حليميات
22.00 - 23.00
حليميات
22.00 - 23.00

Mercredi

 • حليميات
  22.00 - 23.00

Mardi

 • حليميات
  22.00 - 23.00

Lundi

 • حليميات
  22.00 - 23.00

Dimanche

 • حليميات
  22.00 - 23.00
Vendredi Jeudi Mercredi Mardi Lundi Dimanche Samedi
21.00 - 22.00
ساعة مع أم كلثوم
21.00 - 22.00
ساعة مع أم كلثوم
21.00 - 22.00
ساعة مع أم كلثوم
21.00 - 22.00
ساعة مع أم كلثوم
21.00 - 22.00

Mercredi

 • ساعة مع أم كلثوم
  21.00 - 22.00

Mardi

 • ساعة مع أم كلثوم
  21.00 - 22.00

Lundi

 • ساعة مع أم كلثوم
  21.00 - 22.00

Dimanche

 • ساعة مع أم كلثوم
  21.00 - 22.00
Vendredi Jeudi Mercredi Mardi Lundi Dimanche Samedi
15.00 - 16.00
سهرة مع فنان
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
سهرة مع فنان
20.30 - 21.30
21.00 - 22.00

Vendredi

 • سهرة مع فنان
  20.30 - 21.30

Samedi

 • سهرة مع فنان
  15.00 - 16.00
Vendredi Jeudi Mercredi Mardi Lundi Dimanche Samedi
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00
صباحكم قهوة و فيروز
07.00 - 08.00

Vendredi

 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00

Jeudi

 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00

Mercredi

 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00

Mardi

 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00

Lundi

 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00

Dimanche

 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00

Samedi

 • صباحكم قهوة و فيروز
  07.00 - 08.00
Vendredi Jeudi Mercredi Mardi Lundi Dimanche Samedi
16.00 - 17.00
موعدنا شباب
إعادة حلقة الخميس
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
موعدنا شباب
من اعداد وتقديم :زيان عقيلة فريال
21.00 - 22.00

Vendredi

 • موعدنا شباب
  16.00 - 17.00

Jeudi

 • موعدنا شباب
  21.00 - 22.00
Aucun events disponible !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *